BRY DEG POSITIVT !

Er du ein av dei som vil vera med å gjera Bømlo

til ein endå betre plass å bu på ?

 

Då er du den sentralen treng !

 

Sentralen har behov for frivillige som har

spesiell fagkompetanse og livserfaring.

 

Sentralen har behov for flest mulig frivillige

som kan stille den dagen behovet er der.

 

Lønna me kan tilby er gleda du får ved å dela din kunnskap/hjelp med andre.

Anntall Besøkjande

 

 

Sist oppdatert: 
8.mars 2015

BØMLO FRIVILLIGSENTRAL